Trang Đào tạo sau đại học
 
Lịch thi hệ đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)

Công văn số 2102/ĐHKT-ĐT ngày 13/07/2021 về việc Lịch thi hệ đào tạo thạc sĩ Học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)


Căn cứ công văn số 1432/ĐHKT-ĐT ngày 11/5/2021 của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về hình thức đánh giá hết học phần, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 312/TB-ĐHKT ngày 1/2/2021 của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về việc thông báo thời khóa biểu bậc đào tạo thạc sĩ học kỳ II năm học 2020-2021;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trường Đại học Kinh tế thông báo hình thức đánh giá hết học phần của hệ đào tạo thạc sĩ các học phần dự kiến thi ngày 31/7/2021 là làm bài tập tiểu luận, cụ thể theo danh sách kèm theo;

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, học viên được biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN