Thông tin cho cán bộ
 
Chương trình trao đổi sinh viên/học viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản học kỳ I năm học 2019 - 2020

ĐHQGHN nhận được thông báo của Đại học Kanazawa, Nhật Bản về chương trình trao đổi sinh viên A, C, D, E trong học kỳ I năm học 2019 – 2020.


ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị về chương trình này như sau:

1. Đối tượng tham dự: là sinh viên hoặc học viên cao học của ĐHQGHN.

2. Thời gian tham dự: 1 học kỳ hoặc 1 năm học (từ tháng 10/2019 đến tháng 8/2020).

3. Chỉ tiêu: tối đa 04 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự chương trình:

- Đang là sinh viên đại học năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành tối thiểu 1 kỳ học của ĐHQGHN.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0 ( yêu cầu với sinh viên).

- Trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 (và tương đương) hoặc tiếng Nhật N2. Sinh viên/học viên cần tìm kỹ các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ với các chương trình đào tạo của ĐH Kanazawa tại website của Trường Quốc tế thuộc ĐH Kanazawa (http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/docs/Guidelines2019-EN.pdf)

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên/học viên hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN và của ĐH Kanazawa, ghi rõ chương trình tham dự và xin xác nhận của đơn vị đào tạo.

- Sinh viên lấy mẫu đơn đăng ký của ĐH Kanazawa tại website: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000089.html, hoặc tải tại đây.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo.

- CV cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của bệnh viện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Thông tin các chương trình trao đổi sinh viên A, C, D, E có trong Guidelines tại website: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/docs/Guidelines2019-EN.pdf.

*Lưu ý:

- Sinh viên lựa chọn chương trình KUSEP phải tham dự chương trình trao đổi trong thời hạn 01 năm (một năm), các chương trình khác sinh viên có thể lựa chọn đi học trao đổi trong 01 kỳ.

- Sinh viên cần lưu file PDF các hồ sơ đã hoàn thiện để gửi sang ĐH Kanazawa khi có yêu cầu.

6. Chi phí tham dự chương trình :

- Sinh viên/học viên tham dự được miễn học phí, các chi phí khác sinh viên tự thanh toán.

- Sinh viên/học viên có cơ hội được học bổng JASSO của Nhật Bản. Chi tiết về học bổng và các chi phí khi tham dự có trong Guidelines của ĐH Kanazawa (http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/docs/Guidelines2019-EN.pdf).

7. Địa điểm và hạn nộp hồ sơ: Các đơn vị đào tạo tổng hợp hồ sơ của sinh viên/học viên và gửi về Ban Đào tạo, phòng 505 tòa nhà điều hành ĐHQGHN trước ngày 25/12/2018 (địa chỉ liên hệ: đ/c Vũ Công Tùng, email: vucongtung@vnu.edu.vn, ĐT: 098 99 55 068).

ĐHQGHN thông báo để các đơn vị đào tạo gửi thông tin, tư vấn cho sinh viên, xét chọn hồ sơ đáp ứng yêu cầu chương trình.


Ban Đào tạo - VNU