Thông tin cho cán bộ
 
Thông tin về Diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018)

Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc phối hợp tổ chức Diễn đàn Hà Nội 2018 với chủ đề "Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh"


Thông tin cụ thể về chương trình như sau:

1. Đơn vị tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội, Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc

2. Các đối tác chính: Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội.

3. Chủ đề: “Hướng đến Phát triển bền vững - Ứng phó Biến đổi khí hậu để đảm bảo Bền vững và An ninh”

4. Thời gian: Từ ngày 8 đến 10 tháng 11 năm 2018

5. Địa điểm: Đại học Quốc gia Hà Nội (số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)

6. Quy mô tổ chức: Tối thiểu 300 đại biểu là lãnh đạo/cựu lãnh đạo chính phủ các quốc gia, các chính khách, đại diện nhà khoa học đạt giải Nobel trong các lĩnh vực liên quan; các nhà khoa học và học giả, học viên sau đại học trong và ngoài nước.

7. Nội dung chính

Diễn đàn tổ chức thành 05 tiểu ban gồm:

 

  • Bằng chứng về biến đối khí hậu và an ninh
  • Tác động của con người đến biến đổi khí hậu
  • Ứng phó với biến đổi khí hậu
  • Chính sách và sự quản lý của nhà nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
  • Khoa học, công nghệ và giáo dục nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

Bên cạnh đó, Diễn đàn có hai sự kiện đối thoại chính sách về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long và đô thị hóa, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

8. Các mốc thời gian chính

 

  • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt (abstract): 30.6.2018
  • Nộp báo cáo toàn văn (full paper): 15.09.2018

 

Các bài viết được duyệt sẽ có cơ hội được đăng trên kỷ yếu của hội thảo với số đăng ký ISBN và một số bài sẽ được đăng trên tạp chí Sustainability thuộc danh mục ISI.

9. Liên hệ

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://hanoiforum.vnu.edu.vn/ hoặc gửi về hòm thư: hanoiforum@vnu.edu.vn.

>>> Xem thêm thông tin tại đây.

 

Ban tổ chức Diễn đàn Hà Nội