Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo tổ chức các khoá đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Công văn số 1435/ĐHQGHN/HTPT ngày 7/5/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức các khoá đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


>>> Xem hoặc tải công văn tại đây.
>>> Mẫu đăng ký tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN