Thông tin cho cán bộ
 
Hoạt động chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018

Căn cứ Công văn 1359/ĐHQGHN-KHCN ngày 26/4/2018 về việc Tổ chức Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018, Trường ĐHKT thông báo các hoạt động chào mừng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018, cụ thể như sau:


  • Đón đoàn thanh tra của ĐHQGHN về các đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 15/5/2018
  • Tổ chức hội nghị NCKHSV ngày 17/5/2018
  • Tổ chức hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 18/5/2018
Trường ĐHKT trân trọng thông báo.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN