Trang Đào tạo đại học
 

Danh sách các danh mục tài liệu thư viện

Nhằm tiện lợi cho việc tra cứu tài liệu có tại Trường ĐHKT - ĐHQGHN, chúng tôi xin cung cấp các danh mục học liệu hiện có tại đây. Bạn đọc có thể tài danh sách về và tra cứu mã số tài liệu trước khi mượn:


Stt

Tên danh mục

Nơi lưu 

Ghi chú

1

Danh mục học liệu (Tài liệu Photo)

Bộ phận Tư liệu - Phòng Đào tạo

Phụ lục - 01

2

Danh mục sách tiếng Việt

Bộ phận Tư liệu - Phòng Đào tạo

Phụ lục - 02

3

Danh mục sách tiếng Anh

Khoa Quản trị kinh doanh

Phụ lục - 03

4

Danh mục khóa luận

Bộ phận Tư liệu - Phòng Đào tạo

Phụ lục - 04

5

Danh mục luận văn thạc sĩ

Giảng đường NTC

Phụ lục - 05


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn EHBJEU
Nội dung