Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo Giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018

Công văn số 1371/ĐHKT-CTSV ngày 16/7/2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN về việc xét chọn sinh viên tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ 16.


Căn cứ nội dung công văn ngày 23/04/2018 của Ủy ban Giải thưởng KOVA về việc cử sinh viên tham dự Giải thưởng KOVA lần thứ 16 (xem công văn đầy đủ tại đây), nhà Trường đề nghị mỗi Khoa/Viện xét chọn 01 sinh viên nội dung như sau:
1. Thông tin chung về Giải thưởng KOVA
Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm ý của PGS.TS Nguyễn Thị Hoè - Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA với mục đích khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học.
>>> Thông tin chi tiết xem tại đây.
2. Hạng mục giải thưởng
Giải thưởng gồm 2 hạng mục:
  • Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tham gia Học bổng Nghị lực;
  • Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học tham gia hạng mục Triển vọng.
>>> Thông tin chi tiết xem tại đây.
3. Hồ sơ
- Đơn đăng ký tham gia. >>> Download tại đây.
Thông tin đầy đủ hồ sơ có thể tải trực tiếp tại website https://kovaprize.com/ 
- Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 05/6/2018.
4. Thời gian
Uỷ ban Giải thưởng KOVA dự kiến sẽ tổ chức họp xét duyệt vào tháng 8/2018, thông báo kết quả và trao giải vào tháng 11/2018 tại Hà Nội.
Hạn chót nhận hồ sơ: Trước ngày 11/6/2018.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN