Thông tin cho cán bộ
 
Thời gian đánh giá ngoài CTĐT cử nhân ngành Kế toán

Thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội theo Công văn số 1411/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 28/4/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế đã triển khai quá trình tự đánh giá, hoàn thành báo cáo Tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Kế toán.


Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, Khoa Kế toán Kiểm toán đã thực hiện đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT cử nhân ngành Kế toán theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thời gian khảo sát sơ bộ của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM tại Trường sẽ diễn ra vào ngày 29/12/2017 và đợt đánh giá chính thức diễn ra từ ngày 5-7/01/2018.

Đoàn đánh giá có 5 thành viên gồm: Trưởng đoàn là TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHCM kiêm Phó Giám đốc TT Kiểm định Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHCM, thư ký đoàn là ThS. Phạm Thị Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Giáo dục, ĐHQGHCM, thành viên thường trực: PGS.TS Phạm Quốc Khánh - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng, TS. Trần Ái Cầm - Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và ThS. Hoàng Thọ Phú - Giảng viên Khoa TCNH, Trường Đại học Kinh tế Luật, ĐHQGHCM là thành viên,

Trong buổi khảo sát sơ bộ, các thành viên trong Đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng và khảo sát cơ sở đào tạo của Trường, Khoa. Cuối ngày làm việc đoàn đánh giá sẽ ký biên bản khảo sát sơ bộ với Trường và thống nhất lịch trình đánh giá chính thức trong 3 ngày, từ ngày 5-7/01/2018.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN