Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Hùng

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Quang Hùng, sinh ngày 01/06/1978, tại Thái Bình.


Đề tài: Chính sách học phí đại học của Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số:              62 31 01 01

Thời gian:        9h00 ngày 28/06/2016 (thứ 3)

 Địa điểm:        Phòng 601 nhà E4 144 Xuân Thủy Cầu giấy Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


UEB_net