Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển đại học năm 2016

Trường Đại học Kinh tế thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016Trường ĐHKT - ĐHQGHN