Thông tin cho cán bộ
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016

Thông báo số 33/TB-HĐTS ngày 18/4/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Hướng dẫn số 134/HD-ĐHQGHN, ngày 22/01/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-ĐHKT ngày 12 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2016;

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Thời gian:

- Sáng 8h30 ngày 27/04/2016 (thứ 4): Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

- Chiều 14h00 ngày 27/04/2016 (thứ 4): Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

- Chiều 16h00 ngày 27/04/2016 (thứ 4): Chuyên ngành Kinh tế chính trị

- Chiều 14h00 ngày 28/04/2016 (thứ 5): Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Địa điểm:

Phòng 601 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN