Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Mai Tiến Dũng

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Tiến Dũng, sinh ngày 08/01/1959, tại Hà Nam.


Đề tài: Năng lực lãnh đạo của cán bộ khu vực công: nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62 34 05 01

Thời gian: 17h00 ngày 12/04/2016

 Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


UEB_Net