Thông tin cho cán bộ
 
Kết quả phúc tra tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo, kết quả phúc tra tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2015


>>> Chi tiết trong file đính kèm

Trường ĐHKT - ĐHQGHN