Thông tin cho cán bộ
 
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh xuất bản số 3-2015

Chuyên san Kinh tế va Kinh doanh số 3 năm 2015 đã chính thức ra mắt bạn đọc với các nội dung chính như sau:TT

BÀI VIẾT

TÓM TẮT

TÁC GIẢ

1

Các bằng chứng thực nghiệm về tác động
của quản trị rủi ro tới giá trị doanh nghiệp

Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị rủi ro doanh nghiệp đối với giá trị doanh nghiệp thông qua việc khảo sát các nghiên cứu trong quá khứ…Dựa vào kết quả khảo sát, bài viết đề xuất một mô hình nghiên cứu nhằm đo lường tác động của quản trị rủi ro đối với giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trịnh Thị Phan Lan

 

2

Mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước
trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO

 

Bài viết trình bày bộ công cụ chẩn đoán mô hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên lý thuyết về khung giá trị cạnh tranh OCAI... Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất giải pháp đối với các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam nhằm định hình mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp, từ đó tăng cường lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng.

Nguyễn Hải Minh

3

Phát triển nguồn tài chính
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

Trong giai đoạn nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hà Nội cũng gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn để phát triển. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội…

Trần Thị Thanh Tú,

Đinh Thị Thanh Vân

4

Sự hài lòng của người lao động tại các tổ chức
nước ngoài cung cấp dịch vụ đào tạo ở Việt Nam

Nghiên cứu này áp dụng bộ chỉ số JDI điều chỉnh với 5 nhóm nhân tố chính... Với các kết quả nghiên cứu định lượng tại một số tổ chức nước ngoài, nghiên cứu giúp các nhà quản lý Việt Nam nhìn nhận rõ những nhân tố tác động tới sự hài lòng của người lao động, đồng thời lý giải nguyên do người lao động tại các tổ chức có yếu tố nước ngoài thường ít “nhảy việc” hơn so với các công ty trong nước…

Phạm Thu Hằng,

Phạm Thị Thanh Hồng

5

Xác định điểm ngưỡng trong quan hệ lạm phát
và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN

 

Sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có kiềm chế tỷ lệ lạm phát ở mức vừa phải. Bài viết này có mục tiêu xác định điểm ngưỡng trong quan hệ lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại 9 quốc gia ASEAN, sử dụng số liệu bảng trong giai đoạn 1990-2012...

Lê Thanh Tùng

6

Đánh giá năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc

Ứng dụng khung năng lực vào phát triển đội ngũ lãnh đạo khu vực công đang ngày càng được quan tâm ở nước ta... Bài viết phân tích nhóm năng lực quản trị nhân sự và quản trị bản thân của lãnh đạo cấp sở các tỉnh vùng Tây Bắc ...

Lê Quân,

Tạ Huy Hùng

8

Quản lý thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay

 

Thị trường bất động sản hình thành và phát triển là một tất yếu khách quan. Thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường đất đai, đóng vai trò là đối tượng và là cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh tế. Hiện tại, thị trường bất động sản ở nước ta đang phát triển với quy mô khá rộng, không có quy hoạch và độ rủi ro cao… Chính vì vậy, để đảm bảo phát triển ổn định, thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển theo đúng định hướng thì vai trò quản lý của Nhà nước đối với các thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng là rất cần thiết….

Đinh Văn Thông

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản xin thông báo nội dung các bài đăng tải trên Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh số 2.2015 được giới thiệu trên website của Nhà trường tại địa chỉ: http://tapchi.ueb.edu.vn/

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản gửi thông báo tới các quý thầy/cô và giá phát hành ấn phẩm này là 50.000 đồng/cuốn.

Trong năm 2015, Bộ phận Tạp chí - Xuất bản sẽ tiếp tục đăng tải các bài viết về các chủ đề: Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong Kế hoạch 5 năm 2011-2015, tái cấu trúc kinh tế Việt Nam, Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, những vấn đề kinh tế thế giới và tác động đến Việt Nam... Kính mong Quý thầy/cô gửi bài viết cho Bộ phận.

Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 703, Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 37547506 - số lẻ 703/713

E-mail: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn hoặc anntt@vnu.edu.vn

Website: http://tapchi.ueb.edu.vn/


Ban biên tập