Thông tin cho cán bộ
 
Tuyển chuyên gia tư vấn nghiên cứu chính sách về Ngân hàng xanh, Tiêu dùng xanh, Logistics xanh và Mua sắm xanh của Chính phủ ở Việt Nam

Dự án “Xây dựng năng lực nghiên cứu chính sách, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy phát triển xanh” (GDPRTE) do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chủ trì đã được UNDP chấp nhận tài trợ nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của VNU trong thực hiện các nghiên cứu chính sách; nâng cao năng lực giảng dạy và cải tiến học liệu về phát triển xanh, mở rộng mạng lưới giữa các trường đại học trong nước và quốc tế; và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách. Hạn chót nộp Hồ sơ xin dự tuyển: 10:00 sáng, ngày 7/8/2015 (trong giờ hành chính, giờ Hà Nội)


Để thực hiện mục tiêu cụ thể trên, dự án sẽ có 3 hợp phần như sau:

  • Hợp phần 1: Nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng và đối thoại chính sách

  • Hợp phần 2: Giáo dục và đào tạo về BĐKH/Tăng trưởng xanh.

  • Hợp phần 3: Phát triển thí điểm chương trình phát thải thấp (NAMA) ở Quảng Ninh

Hợp phần 1 của Dự án GDPRTE sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng và tổ chức các cuộc đối thoại chính sách về bốn chủ đề Tăng trưởng xanh: Ngân hàng xanh, Tiêu dùng xanh, Logistics xanh, và Mua sắm xanh của Chính phủ. Các nghiên cứu này được thực hiện sau khi các đề cương nghiên cứu của mỗi chủ đề đã được đề xuất bởi các nhóm chuyên gia tư vấn trong nước, trong đó xác định phạm vi nghiên cứu, một số câu hỏi và phương pháp nghiên cứu.

Dự án đang cần tuyển 04 nhóm chuyên gia tư vấn trong nước để tiến hành các nghiên cứu trên và đưa ra các khuyến nghị chính sách để thúc đẩy tăng trưởng xanh và góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia vể Tăng trưởng xanh năm 2012 (chi tiết xem các Điều khoản tham chiếu đính kèm)

1.1. Green_Banking_Research_TOR_approved.pdf

2.1. Green_Consumption_Research_TOR_approved.pdf

3.1. Green_Procurement_Research _TOR_approved.pdf

4.1. Green_Logistics_Research_TOR_approved.pdf

Mỗi nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện một nghiên cứu chính sách dựa trên bằng chứng Việt Nam, bao gồm:

  • 01 trưởng nhóm

  • 02 thành viên

Các nhà nghiên cứu/ chuyên gia tư vấn nếu quan tâm, xin gửi hồ sơ về địa chỉ:

Văn phòng Ban Quản lý Dự án GDPRTE

Phòng 501, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 3 7548122; Email: GDPRTE@vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN