Thông tin cho cán bộ
 
THRIIVE Hà Nội tuyển chọn doanh nghiệp tham gia chương trình năm 2015

Chương trình Vay vốn không lãi suất -­ Trả vốn từ thiện cho cộng đồng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


>> Download thông báo tại đây.
>>> Download bản đăng ký mẫu
tại đây.


CEDS - UEB