Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm học 2015

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm học 2015. Xem chi tiết trong tài liệu đính kèm:- Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại đây.
- Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển tại đây.
- Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN