Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Trâm

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Trâm, sinh ngày 04/07/1975 tại Nghệ An.


Đề tài: Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Mã số: 62 31 01 01
Thời gian: 14h00, ngày 8/5/2015 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN