Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo số 02 về đăng ký tham dự cuộc thi UEB Genesis Startup 2016

Căn cứ Kế hoạch số 407/KH-ĐHKT ngày 16/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về tổ chức Cuộc thi UEB Genesis Startup; Tiếp nối thông báo số 01 về Cuộc thi UEB Genesis Startup 2016, Phòng NCKH&HTPT xin gửi hướng dẫn đăng ký tham dự Cuộc thi UEB Genesis Startup 2016 như sau:


Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký gửi vào hai địa chỉ: ueb.genesis@ueb.edu.vn và trang Thinkable.org

- Video clip không quá 4 phút giới thiệu về đội và kế hoạch kinh doanh (không bắt buộc)

Hướng dẫn đăng ký trên trang Thinkable.org được gửi kèm theo thông báo này.

Facebook Cuộc thi: https://www.facebook.com/UEB-Genesis-StartUp-1272353096111607/?fref=ts
Kính mong các Khoa và Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế gửi thông báo đến sinh viên, học viên cao học và cựu học viên để đăng ký tham dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN