Thông tin cho cán bộ
 
Kết quả phúc khảo các môn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo Kết quả phúc khảo các môn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016 vào trường như sau:


 

Số TT

Họ và tên

SBD

Môn phúc tra

Điểm lần 1

Điểm phúc khảo

Điểm kết luận

1

Nguyễn Văn Chinh

50195

Kinh tế chính trị

4.00

4.00

4.00

2

Vũ Hải Lâm

50231

Kinh tế chính trị

1.00

1.00

1.00

3

Nguyễn Song Luân

50237

Kinh tế chính trị

4.00

4.00

4.00

4

Nguyễn Thị Hoa

50303

Toán

5.25

5.25

5.25

5

Nguyễn Đức Hùng

50310

Kinh tế học

2.75

2.75

2.75

6

Ngô Thu Huyền

50315

Kinh tế học

4.50

4.50

4.50

7

Nguyễn Minh Phương

50357

Toán

4.75

4.75

4.75

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

50365

Toán

4.25

4.25

4.25

9

Hà Thị Xuyền

50400

Toán

4.75

4.75

4.75

 

>> Chi tiết xem tại đây


Trường ĐHKT - ĐHQGHN