Thông tin cho cán bộ
 
Mời viết bài Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, tiểu ban 5: Kinh tế và Sinh kế

Tiếp nối bốn kỳ Hội thảo đã được tổ chức thành công tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2002, 2008 và 2012, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 năm 2016 sẽ được tổ chức tại Hà Nội với các thông tin cụ thể như sau:


1. Mục đích
 • Tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam.
 • Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một tổ chức quốc tế về Việt Nam học.

2. Chủ đề: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu - Sustainable Development in the Context of Global Change

3. Đơn vị tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

4. Các đơn vị phối hợp tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

 • Thời gian: từ 15-18 tháng 12 năm 2016
 • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

6. Các tiểu ban chính của hội thảo

 • Tiểu ban 1: Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế
 • Tiểu ban 2: Nguồn lực văn hóa
 • Tiểu ban 3: Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
 • Tiểu ban 4: Chuyển giao tri thức và công nghệ
 • Tiểu ban 5: Kinh tế và sinh kế

 • Tiểu ban 6: Biến đổi khí hậu

Tiểu ban 5 sẽ do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN làm đầu mối và PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban 5 trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết và nghiên cứu cho Tiểu ban 5 tập trung vào các chủ đề trọng tâm sau đây:

 • Kinh tế vĩ mô Việt Nam
 • Kinh tế ngành và lĩnh vực ở Việt Nam
 • Doanh nghiệp Việt Nam
 • Lao động và việc làm ở Việt Nam
 • Thu nhập và công bằng xã hội
 • Môi trường, di dân, đô thị hóa, kinh tế xanh và kinh tế bao trùm.

7. Quy định bài viết và thời gian gửi bài:

 • Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất cả các bài viết phải có tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 • Thời hạn đăng ký và tóm tắt báo cáo: 10/7/2016 (theo mẫu ICVS2016_Registration_Form )
 • Thời hạn nhận Báo cáo khoa học toàn văn: 15/10/2016
 • Tóm tắt và Báo cáo toàn văn gửi về theo địa chỉ email của tiểu ban 5: icvs5@vnu.edu.vn

Các thông tin chi tiết về Hội thảo, mẫu đăng ký tham dự và mẫu tóm tắt báo cáo xin vui lòng truy cập website chính thức của Hội thảo: http://icvs2016.vnu.edu.vn/home/

Rất mong nhận được bài viết của Quý vị và hân hạnh được đón tiếp quý vị tại Hội thảo.


TIỂU BAN 5 - Hội thảo VN học 2016