Thông tin cho cán bộ
 
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Việt Hà

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Việt Hà, sinh ngày 14/02/1985 tại Hà Nội.


Đề tài: Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62 34 01 02

Thời gian:Ngày 01/9/2017 (thứ 6)

Địa điểm: Phòng 601 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN