Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hương Liên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hương Liên

 

Năm sinh:

1978

Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sỹ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Nhật

Email:

liennth@vnu.edu.vnu

Điện thoại:

0988797510

Địa chỉ CQ:

P.706, E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

Năm 2000:

Cử nhân Kinh tế; Học viện Tài chính; Chuyên ngành: Kế toán

Năm 2007:

Thạc sĩ Kinh tế; Trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản; Chuyên ngành: Kinh tế học

Năm 2010:

Tiến sĩ Kinh tế; Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản; Chuyên ngành: Phát triển Quốc tế.

Năm 2015:

Bằng cao cấp về Kế toán và Kinh doanh, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

Năm 2018:

Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).

3. Quá trình công tác:

Năm 2016 đến nay:

Chủ nhiệm Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.

Năm 2014 - 2016:

Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

Năm 2012 - 2014:

Phó chủ nhiệm Bộ môn Kế toán Kiểm toán, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

Năm 2011 - 2012:

Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội

Năm 2004 - 2011:

Kiểm toán viên nội bộ, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Năm 2000 - 2003:

Trợ lý kiểm toán viên, Công ty kiểm toán AASC

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

4.1. Hướng nghiên cứu chính:

 • Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế;
 • Kiểm toán nội bộ theo định hướng rủi ro;
 • Thao túng báo cáo tài chính và chất lượng kiểm toán độc lập;
 • Kế toán xanh hướng tới phát triển bền vững.

4.2. Các môn học đã giảng dạy:

 • Managerial Accounting, Financial Accounting, International Accounting, Financial Analysis, Corporate Financial Strategy.
 • Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản, Kế toán quản trị, Hệ thống thông tin kế toán, Tài chính và Kế toán cho nhà quản trị, Kế toán quản trị nâng cao, Phân tích tài chính nâng cao, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kiểm toán ngân hàng, Thiết kế nghiên cứu luận văn.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Nguyễn Thị Hương Liên, Đỗ Hồng Nhung (2018), “Hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán” trong Trần Thị Thanh Tú (chủ biên), Giáo trình Phân tích Tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 41-67. ISBN 978-604-961-130-8.
 2. Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Hương Liên (đồng chủ biên, 2017), Tài chính Ngân hàng Kế toán xanh - Kinh nghiệm Quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. ISBN 978-604-67-0810-0.
 3. Nguyễn Thị Hương Liên (2017), “Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp”, tr. 47-80 và “Kế toán các khoản thanh toán và tiền lương”, tr. 225-261, trong Đặng Đức Sơn (chủ biên), Giáo trình Kế toán tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN 978-604-62-9934-9.
 4. Nguyễn Thị Hương Liên (2017), “Cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo thông lệ quốc tế” trong Lê Trung Thành (chủ biên), Tái cấu trúc hệ thống tài chính ở Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 223-260. ISBN 978-604-62-8997-5.
 5. Nguyễn Thị Hương Liên, Khiếu Hữu Bình (2017), “Kế toán theo cơ sở dồn tích trong khu vực công – Kinh nghiệm của Đức và các quốc gia châu Âu” trong Lê Trung Thành, Trần Thế Nữ (đồng chủ biên), Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 32-44. ISBN 978-604-67-0916-9.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

Bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế:

 1. Lien Thi Huong Nguyen, Trang Thi Huyen Nguyen, William L. Hamby, Jr., (2017), Factors Affecting the Quality of Independent Audit Service in Vietnam, Academy of Business Research Journal, Vol.4, pp. 20-28.
 2. Nguyen Thi Huong Lien, Nguyen Thi Hong Thuy, Nguyen Hoang Thai, Pham Le Ngoc Phuong (2017), Determining Environmental Costs in Vietnamese Enterprises - Case Study of Viglacera Halong Joint Stock Company, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 8/2017, pp. 19-37.
 3. Nguyen Thi Huong Lien (2017), Financial Scandals and the Quality of Independent Audit Service in Vietnam, International Journal of Business, Economics and Law, Vol.14, Issue 5, pp. 80-85.
 4. Nguyen Thi Huong Lien (2015), A Multinomial Logit Model and the Direction of Monetary Policy in Vietnam, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol.7, pp. 30-38.
 5. Nguyen Thi Huong Lien (2010), The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy in Vietnam, Yokohama Journal of Social Sciences, Vol.15, pp. 99-115.

Bài báo đăng trên Tạp chí trong nước:

 1. Nguyễn Thị Hương Liên, Đào Thị Ngân (2017), Nghiên cứu mức độ sử dụng kế toán sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Số 4, tr. 47-54.
 2. Nguyễn Thị Hương Liên, Phạm Lê Ngọc Phương, Nguyễn Thị Hồng Thúy (2017), Xác định chi phí môi trường tại doanh nghiệp Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 09, tr. 51-53.
 3. Nguyễn Thị Hương Liên (2017), Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Thực tiễn và điều kiện áp dụng cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 06, tr. 15-17.
 4. Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang (2016), Ảnh hưởng của giá phí kiểm toán đến chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 4, tr. 29-36.
 5. Nguyễn Thị Hương Liên (2015), Bài học từ thất bại của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Số 93, tr. 36-40.
 6. Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Huyền Trang, Bùi Thị Tĩnh (2015), Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Số 94, tr. 32-37.
 7. Nguyễn Thị Hương Liên (2014), Báo cáo kế toán trách nhiệm xã hội - Thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp châu Âu, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Số 3, tr. 46-53.
 8. Nguyễn Thị Hương Liên (2013), Tác động của khủng hoảng kinh tế đến hoạt động kiểm toán nội bộ, Tạp chí Ngân hàng, Số 10, tr. 50-53.

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo

 1. Nguyen Thi Huong Lien, Nguyen Duc Phong, Tran Huong Giang, Ngo Thu Tra (2018), Corporate disclosures and financial performance of listed companies on the Vietnamese stock market, in International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2018), Danang, Vietnam.
 2. Nguyen Thi Hong Thuy, Nguyen Thi Huong Lien (2018), Corporate environmental disclosure - International practices and implications for Vietnam, in the 9th NEU-KKU International Conference on Socio-Economic and Environmental Issues in Development, Phu Tho, Vietnam.
 3. Nguyễn Thị Hương Liên (2018), Những thách thức về ghi nhận và công bố tài sản di sản trên báo cáo tài chính, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 4. Khiếu Hữu Bình, Nguyễn Thị Hương Liên (2018), Thách thức của bộ phận kế toán doanh nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Điện lực, Hà Nội.
 5. Nguyen Thi Huong Lien, Do Quynh Chi, Nguyen Hoang Thai, Dao Thi Ngan (2017), A Study of the Level of Applying Creative Accounting in Vietnamese Companies, in Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration (ICECH2017), Hanoi.
 6. Nguyen Thi Huong Lien, Nguyen Thi Huyen Trang, William L. Hamby, Jr. (2017), Factors Affecting the Quality of Independent Audit Service in Vietnam, in Spring Conference - Academy of Business Research, New Orleans, LA., USA.
 7. Nguyen Thi Huong Lien, Nguyen Hoang Thai (2017), Practices of Risk-based internal auditing in Vietnamese commercial joint stock banks, in International Conference on Financing for Innovation, Entrepreneurship & Renewable Energy Development, Vietnam National University, University of Economics and Business, Vietnam.
 8. Nguyen Thi Hong Thuy, Nguyen Thi Huong Lien (2017), Accessing the applicability of social responsibility accounting in enterprises of Vietnam, in International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017), Khon Kaen University, Thailand.
 9. Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Tố Tâm (2017), Mô hình đào tạo phối hợp nhà trường - doanh nghiệp và hiệp hội nghề nghiệp, Bài học thành công của Trung Quốc và Malaysia, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định.
 10. Nguyễn Thị Hương Liên (2017), Đổi mới nghiên cứu khoa học và thúc đẩy công bố quốc tế - Kinh nghiệm của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và đào tạo kế toán kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 11. Nguyễn Thị Hương Liên, Khiếu Hữu Bình (2017), Kế toán theo cơ sở dồn tích trong khu vực công - Kinh nghiệm của Đức và các quốc gia châu Âu, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Tăng cường quản lý tài chính công và minh bạch tài khóa. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.
 12. Nguyễn Thị Hương Liên, Bùi Thị Tĩnh, Nguyễn Thị Tuyết Chinh (2017), Nghiên cứu hành vi thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội.
 13. Nguyễn Thị Hương Liên (2016), Cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam theo thông lệ Quốc tế, trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần V - Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, ĐHQG Hà Nội.
 14. Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Hoàng Thái (2016), Xu thế đào tạo kiểm toán nội bộ tại các trường đại học ở Việt Nam, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia - Kế toán Kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 15. Nguyen Thi Huong Lien, Tran Hai Yen, Nguyen Thi Huyen Trang (2016), The quality of independent audit service in Vietnam from the viewpoint of audit experts, in Proceedings of the International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam.
 16. Nguyễn Thị Hương Liên (2014), Áp dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn Kế toán quản trị tại Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà nội, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới đào tạo kế toán - tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập, Trường Đại học Lao động Xã hội, Hà Nội.
 17. Nguyen Thi Huong Lien (2012), Strengthening the external audit quality control in the integration process, in Proceedings of the 4th International Conference on Vietnamese Studies, Vietnam on the Road to Integration and Sustainable Development, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.
 18. Nguyễn Thị Hương Liên (2011), Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán - kiểm toán bậc đại học ở Việt Nam, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới đào tạo kế toán-kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Đề tài cấp Nhà nước 114.5-2013.36 “Vai trò của ngân hàng xanh trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế - Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế”, thành viên (2014 - 2016).
 2. Đề tài cấp Bộ B2015.06.27 “Xây dựng và phát triển hệ thống kế toán trách nhiệm xã hội vì sự phát triển kinh tế bền vững”, thành viên (2015 - 2017).
 3. Đề tài cấp ĐHQG QG.16.57 “Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam”, chủ trì (2016 - 2017).
 4. Đề tài cấp trường KT.14.09 “Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - nghiên cứu điển hình tại doanh nghiệp Nhật Bản và điều kiện áp dụng cho Việt Nam”, chủ trì (2014 - 2015).
 5. Đề tài cấp trường KT.13.08 “Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo thông lệ Quốc tế”, chủ trì (2013 - 2014).
 6. Đề tài cấp trường KT.12.06 “Thủ thuật phát hiện đảo nợ của kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại”, chủ trì (2012 - 2013).

6. Tham gia các tổ chức nghiên cứu:

 • Thành viên của “Yokohama International Social Science Study Association”, Nhật Bản.

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

 • Giải thưởng Nhà KH nữ tiềm năng đã có thành tích đào tạo và nghiên cứu xuất sắc (2017), Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ ĐHQG HN”.
 • Giải thưởng sinh viên nghiên cứu xuất sắc (2007), Trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản.