Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Thị Minh Hiền1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Thị Minh Hiền

 

Năm sinh:

1977

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

hienvuminh@vnu.edu.vn hienvuminh@gmail.com

Điện thoại:

0985797704

Địa chỉ CQ:

Nhà E4 - Số 144 Xuân Thủy - Cấu Giấy

2. Quá trình đào tạo:

 • 1995 - 1999: Sinh viên Ngành QTKD - Trường Đại học Phương Đông
 • 2001 - 2003: Cao học viên Ngành QTKD - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2007 - 2011: Nghiên cứu sinh Ngành QTKD - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Quá trình công tác: 

 • 2000-2017: Giảng viên, Trưởng Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Phương Đông
 • 2018-nay: Giảng viên Bộ môn Marketing, Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản trị doanh nghiệp,
 • Thương mại điện tử,
 • Marketing,
 • Electronic Marketing

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

1. Ngô Phúc Hạnh, Vũ Thị Minh Hiền, Phan Bá Thịnh (2010), Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

2. Vũ Thị Minh Hiền (2013), Thương mại điện tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

3. Vũ Thị Minh Hiền (2014), Marketing, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Vũ Thị Minh Hiền (02/2004), Xu thế ứng dụng thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 1(48), trang 56.

2. Vũ Thị Minh Hiền (04/2004), Phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 7, trang 12 và số 8, trang 16.

3. Vũ Thị Minh Hiền (08/2004), Những lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 23, trang 16.

4. Vũ Thị Minh Hiền (12/2004), Sự bảo đảm và bảo mật các giao dịch trong thương mại điện tử, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 43, trang 21.

5. Vũ Thị Minh Hiền (10/2005), Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa - Những thành tựu và hạn chế, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 43 (86), trang 13.

6. Vũ Thị Minh Hiền (03/2006), Định hướng xây dựng chính sách phát triển và pháp luật về thương mại điện tử của các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 11(102), trang 12.

7. Vũ Thị Minh Hiền (11/2007), Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 48 (191), trang 32.

8. Vũ Thị Minh Hiền (10/2009), M-commerce: Xu hướng giao dịch mới trong thời đại công nghệ thông tin, Tạp chí Thương gia và thị trường (Bộ Công Thương), số... trang…

9. Vũ Thị Minh Hiền (04/2010), Đổi mới tổ chức quản trị - Xu thế tất yếu của các doanh nghiệp có ứng dụng thương mại điện tử, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 154(II), trang 81.

10. Vũ Thị Minh Hiền (01/2011), Đổi mới tổ chức quản trị trong các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 1(44), tr 23.

11. Vũ Thị Minh Hiền (05/2011), Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Đào tạo thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp - Thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”, Bộ Công Thương.

12. Vũ Thị Minh Hiền (07/2011), Tổ chức quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin và thương mại điện tử, Tạp chí Quản lý kinh tế (CIEM), số 42, tháng 07, 08/2011, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trang 28.

13. Vũ Thị Minh Hiền (12/2013), Công nghệ thông tin và xu hướng tái cấu trúc mô hình tổ chức doanh nghiệp, Tạp chí Quản lý kinh tế (CIEM), số 57, tháng 11, 12/2013, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trang 52.

14. Vũ Thị Minh Hiền (10/2014), Ngành Quản trị doanh nghiệp - 20 năm xây dựng và phát triển, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Ngành Quản trị doanh nghiệp - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 7.

15. Vũ Thị Minh Hiền (04/2015), Một số căn cứ lựa chọn phương pháp giảng dạy đại học tích cực, Tạp chí Giáo dục thời đại, số..., tháng 04/2015, trang…

16. Trịnh Vũ Đạt, Vũ Thị Minh Hiền (11/2015), Cơ cấu tổ chức trong thế kỷ 21, Kỷ yếu Hội thảo ICYREB - Mạng lưới các trường đại học đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, Vol. 1, trang…

17. Hao H.V., Minh Hien V.T., Duy N.V (October 2017), Citizens’ satisfaction with public administrative services at Chuongmy district, Hanoi city, Vietnam. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), Vol. 7 Issue 10, p.9-24.

18. Phạm Hoàng Cường, Vũ Thị Minh Hiền (07/2018), Tổng quan các điều kiện vận hành thị trường mua bán nợ của Việt Nam theo thông lệ quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của Ngân hàng và Doanh nghiệp - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, NXB Dân trí, ISBN: 978-604-88-6433-0), trang 230.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

 • Thành viên đề tài: Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019 - 2025, Mã số: KHCN-TB.27X/13-18, Cấp quản lý: Quốc Gia, Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Thời gian: 13 tháng (12/2017 - 12/2018).

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

Thành viên tham gia các dự án gồm:

 • Chuyên gia phát triển nguồn nhân lực, Dự án Mutrap 2 - Bộ Công Thương.
 • Chuyên gia đào tạo, Dự án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tư vấn - Hiệp hội Đô thị Việt Nam (ACVN).
 • Chuyên gia đào tạo Khóa bồi dưỡng Lập kế hoạch kinh doanh, Trung tâm tư vấn phát triển đô thị Việt Nam - Hiệp hội Đô thị Việt Nam (ACVN).
 • Chuyên gia đào tạo, Hợp phần “Phát triển kinh tế địa phương” - Dự án PMI LED (Liên đoàn Đô thị Canada).

7. Giải thưởng về khoa học công nghệ:

 • Bài viết: Thương mại điện tử Việt Nam hội nhập WTO - Cơ hội và thách thức - Giải nhất Cuộc vận động đóng góp ý kiến về các vấn đề TMĐT Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và bình chọn 5 sự kiện TMĐT 2006, Vụ Thương mại điện tử - Bộ Thương mại (nay là Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương) và Đài truyền hình Việt Nam, 2007.