Trang Giới thiệu chung
 
Lưu Hữu Văn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Lưu Hữu Văn

Năm sinh:

1982

Chức vụ:

Giảng viên, Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2018)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

vanluuhuu82@gmail.com

Di động:

(+84) 968673019

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo

 • 9/2014 - 6/2018: Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 9/2010 - 6/2012: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Đệ nhất Cao Hùng (Đài Loan).
 • 12/2003 - 12/2008: Cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

3. Kinh nghiệm làm việc

 • 9/2014 - 5/2018: Trợ lý nghiên cứu tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Vincent F. Yu, Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 8/2012 - 5/2014: Kế toán thuế tại công ty Cổ phần Mai Son.
 • 8/2008 - 7/2010: Kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Phẩm Phong Cách Ý

4. Hướng nghiên cứu

 • Các mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn
 • Quản lý dây chuyền cung ứng, quản trị sản xuất
 • Lý thuyết tập mờ và tập neutrosophic

5. Các môn học có thể giảng dạy

 • Mô hình ra quyết định
 • Quản trị học đại cương
 • Quản lý dây chuyền cung ứng
 • Quản trị sản xuất và tác nghiệp
 • Nguyên lý thống kê kinh tế

6. Các công trình đã công bố

6.1. Bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế

 1. Yu, V.F., Van, L.H., Dat, L.Q., Chi, H.T.X., Chou, S.Y., Duong, T.T.T (2016). Analyzing the ranking method for fuzzy numbers in fuzzy decision making based on the magnitude concepts. International Journal of Fuzzy Systems; doi:10.1007/s40815-016-0223-8 [SCIE/ISI].
 2. Van, L.H., Yu, V.F., Dat, L.Q., Dung, C.C., Chou, S.Y., Loc, N.V (2018). New Integrated Quality Function Deployment Approach Based on Interval Neutrosophic Set for Green Supplier Evaluation and Selection; Sustainability; doi: 10.3390/su10030838 [SCIE/ISI].

6.2. Báo cáo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Van, L.H, Vincent F. Yu, Chou S.Y, Dat, L.Q (2016). Supplier selection and evaluation using generalized fuzzy multi-criteria decision making approach. Published in: Knowledge and System Engineering (KSE), 2016 Eighth international conference, Oct 2016 Hanoi, Vietnam.

6.3. Bài báo khoa học đã gửi

 1. Van, L.H và các cộng sự (2018). A new approach for solving supplier segmentation problem using generalized fuzzy numbers. (đã gửi tạp chí SCI/ISI).
 2. Van, L.H và các cộng sự (2018). A hybrid fuzzy quality function deployment approach for an automated medicine dispensing system evaluation and selection. (đã gửi tạp chí SCI/ISI).

6.4. Công trình nghiên cứu khác

 1. Đề tài luận văn thạc sỹ: Determinants of Foreign Direct Investment Inflows in Vietnam Before and After Vietnam’s WTO Entry (Các nhân tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO).
 2. Đề tài luận án Tiến sỹ: Multi-criteria Decision Making Models Under Fuzzy and Neutrosophic Environments and Their Applications ( Mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn trong môi trường mờ và neutrosophic và các ứng dụng của chúng).

7. Thông tin khác về nghiên cứu khoa học:

Chuyên gia bình duyệt (reviewer)
 • Tạp chí Quốc tế: Fuzzy Economic Review (Scopus)