Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thế Kiên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

NGUYỄN THẾ KIÊN


Năm sinh:

1982

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ Quản lý(2016)

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung, Tiếng Anh

Email:

nguyenthekien@vnu.edu.vn

thekien.edu@gmail.com

Điện thoại:

(84) 972940888

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Quá trình đào tạo:

 • 2002-2006: Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế&QTKD, ĐHTN
 • 2008-2011: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế&QTKD, ĐHTN
 • 2010-2012: Cử nhân ngôn ngữ anh Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • 2012-2016: Tiến sĩ, Nanjing Normal University, Trung Quốc

3. Quá trình công tác:

 • 4/2020 Đến nay: Phó giám đốc phụ trách, Trung tâm Dữ liệu và Phân tích Kinh tế - Xã hội, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; Giảng viên,  Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2017 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2016 - 7/2017: Trưởng bộ môn Kinh tế, Giảng viên, Trợ lý trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và CGCN, Khoa Kinh tế&QTKD, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât, Đại học Thái Nguyên
 • 9/2012 - 7/2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nanjing Normal university, Trung Quốc
 • 10/2006 - 8/2012: Giảng viên, Khoa Kinh tế&QTKD, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât, Đại học Thái Nguyên

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý hệ thống Kinh tế - Xã hội; Các phương pháp nghiên cứu định lượng; Các mô hình ra quyết định.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Nguyên lý thống kê kinh tế, NXB: ĐHQGHN, 2020
5.2. Các bài viết
* Bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế
 1. Anh,L.T, NThinh,N.A, Kiên,N.T, et al.  Farmers’ Intention to Climate Change Adaptation in Agriculture in the Red River Delta Biosphere Reserve (Vietnam): A Combination of Structural Equation Modeling (SEM) and Protection Motivation Theory (PMT). Sustainability(5/2019). [SCI/ISI]
 2. Đức,D.A, Kiên,N.T, et al. Quality function deployment method based on score, accuracy and certainty functions under interval neutrosophic environment for sustainable supplier selection.Asian Journal of Scientific Research (2019)(SCI/Scopus).
 3. Dao Manh Tien, Nguyen An Thinh, Nguyen The Kien. A Hybrid Approach Using Fuzzy AHP-TOPSIS Assessing Environmental Conflicts in the Titan Mining Industry along Central Coast Vietnam. Applied Sciences (22/7/2019) [SCI/ISI]
 4. Hong Van Dao, Van Quang Do, Thi Minh Ngoc Vu, The Kien Nguyen. Analysis the Factors Affecting Satisfaction of the Quality of Seafood Logistics in Vietnam. Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (Edesus Proceeding 2019). Springer.
 5. LiZhang, Kien Nguyen The, et al. The Research on Interpolation Methods and Fitting Models for the Lorenz Curve. Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (Edesus Proceeding 2019). Springer.
 6. Bui Thi Lam, Tran Huu Cuong, Ho Thi Minh Hop, Nguyen The Kien, Philippe Lebailly. Value Chian Financing Approach: A good Way to Sustianable Agricultural Growth in Vietnam. Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (Edesus Proceeding 2019). Springer.
 7. Nguyen Cam Ngoc, Nguyen The Kien. Apply Structural Equation Modeling (SEM) to Analyze Factors Affecting the Entrepreneurial Intention of the Students of Vietnam National University, Hanoi. Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (Edesus Proceeding 2019). Springer.
 8. Tuy Bao Van, Tho Tran Quang, Kien Nguyen The. Climate Change Vulnerability of Urban Development in the Phanrang – Thapcham (Ninh Thuan, Vietnam). Proceeding of the 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (Edesus Proceeding 2019). Springer.
 9. Nguyen The Kien.越南农村社会保障体系存在的问题及对策.社会科学.10(2018), (ISSN: CN50-9242/D).
 10. Nguyen The Kien.越南农村劳动力素质存在的主要问题及其提高对策研究,环渤海经济瞭望 (Economic Outlook the Bohai Sea).12/2017.(ISSN1004-9754).
 11. Nguyen The Kien(2016). 越南失地农民安置愿意的影响因素分析(The influence factors Analysis of Vietnamese peasants Placement willing).City(China). [ISSN1005278X].
 12. Nguyen The Kien, Zhang Dong Hui(2016). TPP给越南带来的机会、挑战及应对策略. Modern Economic Information (China).[ISSN1001-828X].
 13. Nguyen The Kien (2016). 部分国家对失地农民社会保障的做法及对越南的启示(Certain Countries Approach to the Social Security of Landless Peasants and it’s Implication for Vietnam). City (China).[ISSN1005278X].
 14. Nguyen The Kien.越南农村社会保障体系存在的问题及对策.社会科学.10(2018), (ISSN: CN50-9242/D).
 15. Nguyen The Kien (2015). 中国农村征地补偿安置模式的利弊分析及对越南的启示(Advantages and Disadvantages of Chinese rural land requisition compensation and resettlement mode and Its Implications for Vietnam).City(China).[ISSN1005278X].
 16. Nguyen The Kien(2014). 越南在城市化进程中失地农民就业的消极影响 (The Negative Impact of Vietnam’s Urbanization in The Employment of Landless Peasants).Economic research guide (China).[ISSN1673-291X].
 17. Nguyen The Kien (2014). 越南失地农民就业的问题与解决对策 ( Vietnamese Peasants Employment Problems and Solutions).Market Weekly (China).[ISSN1008-4428].
 18. Nguyen The Kien(2014). 越南失地农民存在的问题与解决对策(Existing Problems and Countermeasures of Land-lost Farmers in Viet Nam).Around Southeast (China).[CSSCI, ISSN1003-2479].
* Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước
 1. Cao Thị Thanh, Nguyễn Thế Kiên, et al.Ứng dụng mô hình SEM đánh giá tác động kinh tế xã hội của KCN, CNN đến người dân trên địa bàn TP Hà Nội.Kinh tế và dự báo,7/2019.
 2. Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thế Kiên, et al.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến người lao động của Khu công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.Kinh tế và dự báo,6/2019.
 3. Cao Thị Thanh, Trần Thị Lan Hương,Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thế Kiên.Tác động của khu công nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội môi trường.Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương,6/2019.
 4. Nguyễn Thế Kiên, Ngô Quang Dự, Nguyễn An Thịnh.Ứng dụng mô hình SEM đánh giá mức độ hài lòng của người dân về công tác đất đai tại huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu Địa lý nhân văn, 6/2019.
 5. Ngô Quang Dự, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thế Kiên, Trần Thùy Linh. Đánh giá các yếu tố áp lực – thực trạng – đáp ứng (PSR) trong sử dụng tài nguyên đất tại huyện Thanh Sơn và Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu Địa lý nhân văn, Tháng 3/2019.
 6. Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thế Kiên, et al. Xung đột xã hội trên lĩnh vực kinh tế: Kinh nghiệm nghiên cứu trên thế giới và bài học thực tiễn ở Viêt Nam.Hội thảo khao học Bộ Công An.12/2018
 7. Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Thế Kiên.Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc: Cơ hội và thách thức với chiến lược kinh tế biển Việt Nam.Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững kinh tế biển.12/2017.(169-178).(ISBN: 978-604-62-9882-3)
 8. Nguyễn Thế Kiên.Giải pháp phát triển kinh tế nông hộ sau thu hồi đất tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.Tạp chí rừng&môi trường, Số 40-2011.
 9. Trần Lê Duy, Nguyễn Thế Kiên.Việt Nam làm thế nào để nắm bắt tốt cơ hội mà TPP mang lại.Kỷ yếu hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ ĐHTN lần thứ III – Năm 2016. (194-203)
 5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):
 1. Quỹ nafosted:  “Ảnh hưởng của chất lượng thể chế tới phổ cập tài chính: Bằng chứng phân tích dữ liệu mảng tại các nước châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam”. Thư ký khoa học
 2. Quỹ nafosted: “Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại đại học Quốc gia Hà Nội”. Thành viên nghiên cứu chủ chốt.
 3. Đề tài cấp nhà nước: “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai của vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam”. Thành viên .
 4. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai”. Thành viên .