Trang Giới thiệu chung
 
Danh sách cán bộ Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHKT 
 
TT
Ảnh

Họ và tên

Chức danh

1
ThS. Vũ Minh Đức
Phó Giám đốc phụ trách
2
Lâm Tăng Doan
Chuyên viên
3
Trương Tuấn Anh
Chuyên viên
 4  Hoàng Thị Tuyết Lan Chuyên viên
 
______________________
Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 405, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại:
  • Hỗ trợ người sử dụng: (84-24) 37547506 + máy lẻ 405;
  • Liên hệ công tác: (84-24) 37547506 + máy lẻ 425
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN