Trang Giới thiệu chung
 
Văn phòng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT


 

TT

Ảnh

Họ và tên

Vị trí

1


Nguyễn Hồng Quang

ĐT: (84-24) 37547506 máy lẻ 407

Email:nhquang@vnu.edu.vn

Chuyên viên

_______________________
Địa chỉ liên hệ:

Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 407, Nhà E4, số 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 407, 408

Email: ktqt_kt@vnu.edu.vn

Website: http://fibe.ueb.edu.vn; http://ueb.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN