Trang Đào tạo đại học
 
Đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin điện tử VNU

Công văn số 350/ĐHKT-CTSV ngày 23/2/2012 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Kính gửi:  Các Khoa trực thuộc

Thực hiện công văn số 1182/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 21/04/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đăng ký thông tin sinh viên lên cổng thông tin điện tử VNU. Đến thời điểm này việc đăng ký thông tin vẫn tồn tại sinh viên chưa đăng ký và đăng ký chưa đầy đủ được thống kê như sau:


STT
Khoa
Số Sv chưa đăng ký TT/TS sinh viên
Ghi chú
SV Chính quy
SV bằng kép, SV CQ khoá QH-2011-E
1

Kinh tế chính trị

25/140

Hầu hết sinh viên bằng kép và sinh viên khoá 2011-E của các Khoa chưa đăng ký thông tin.

 
2

KT&KD quốc tế

46/328
 
3

Quản trị kinh doanh

15/104
 
4

Tài chính - Ngân hàng

45/346
 
5

Kinh tế phát triển

57/180
 

Do vậy, nhà Trường đề nghị:

1. Các Khoa thông báo rộng rãi và yêu cầu bắt buộc toàn bộ sinh viên năm thứ nhất hệ Chính quy, sinh viên bằng kép và những sinh viên các khoá trên chưa đăng ký và đăng ký chưa đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử của ĐHQGHN, bắt đầu từ ngày Thứ sáu, 24/02/2012 đến hết ngày thứ sáu, 02/03/2012 tiến hành đăng ký.

2. Cách đăng ký: Sử dụng mã số sinh viên đã được cấp làm tên truy cập và mật khẩu đăng nhập. Phải đổi mật khẩu ngay sau lần đầu đăng nhập. Sinh viên có thể xem Hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký thông tin người học theo bản đính kèm hoặc trực tiếp tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/

3. Sinh viên cần đăng ký đầy đủ các thông tin cần thiết trên cổng thông tin đồng thời phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin mà mình đã nhập. Sau thời hạn đăng ký (sau ngày 02/03/2012) toàn bộ dữ liệu thông tin của sinh viên nhà trường sẽ kiểm tra và duyệt lần cuối.

Để triển khai thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý thông tin sinh viên qua mạng ĐHQGHN, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc.

4. Mọi thắc mắc phát sinh, sinh viên cần liện hệ với cố vấn học tập/ trợ lý khoa để được trợ giúp.
>>
Công văn số 350/ĐHKT-CTSV


Trường ĐHKT - ĐHQGHN