Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ hè năm học 2010-2011

Công văn số 1613/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/8/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHNCăn cứ vào kết quả học tập học kỳ hè năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Portal Sinh viên của trường từ ngày 31/8/2011, và kết quả học tập của sinh viên học lại của khóa K50 trở về trước (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận theo danh sách đính kèm)               

Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên từ ngày 5/9/2011 đến ngày 08/09/2011 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 16/9/2011 tại Phòng Đào tạo, khu Giảng đường NTC, khu Giảng đường Việt Úc.

>> Công văn số 1613 / ĐHKT-ĐTĐH.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN