Trang Đào tạo đại học
 
Vay vốn UOB năm học 2011 - 2012

Công văn số 1592 /ĐHKT-CTSV ngày 26/8/2011 của Trường ĐHKT -ĐHQGHN


Thực hiện nội dung công văn số 2381/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 17/08/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục xét chọn sinh viên tham gia Chương trình vay vốn không lãi suất từ Quỹ UOB để thanh toán học phí năm học 2011-2012, triển khai Chương trình vay vốn không lãi suất từ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Việt Nam của Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) đối với sinh viên (SV) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nhà Trường đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên Chương trình vay vốn để thanh toán học phí năm học 2011-2012 như sau:
1. Chương trình vay vốn
- Mức cho vay: Bằng số tiền học phí mà SV phải nộp tại thời điểm cho vay. Số tiền SV được vay bằng số tiền phải nộp tính theo số lượng tín chỉ học trong từng học kỳ năm học 2011-2012; trường hợp là SV học bằng kép, ngành kép thì số tiền được vay bằng số tiền phải nộp học phí ở ngành học có mức đóng học phí cao nhất.
- Lãi suất: 0%
- Phương thức cho vay: Sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Ngân hàng UOB và ĐHQGHN, số tiền cho vay sẽ được chuyển vào tài khoản của đơn vị đào tạo - nơi SV đang theo học.
- Thời hạn thanh toán nợ: SV phải hoàn lại số tiền đã vay sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp ra trường và trả dần cho đến hết trong thời gian là 30 tháng.
- Phương thức trả nợ: Số tiền SV đã vay được thanh toán hàng tháng trong 30 kỳ bằng nhau cho đến khi trả hết nợ. SV có thể trả nợ trước thời hạn quy định nếu muốn.
ĐHQGHN sẽ thông báo tới các đơn vị những SV có đủ điều kiện được vay vốn. Những SV này phải ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng UOB tại ĐHQGHN.
2. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn
- SV hệ chính quy;
- Có kết quả học tập năm học 2010-2011 đạt loại trung bình trở lên;
- Có kết quả rèn luyện năm học 2010-2011 đạt loại khá trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học;
- SV đã được ký hợp đồng vay vốn với Quỹ, nếu có nhu cầu và duy trì được kết quả học tập sẽ tiếp tục được xét vay vốn ở các lần xét này.
3. Hồ sơ đăng ký vay vốn
- Bản photo Chứng minh thư nhân dân (CMTND) có công chứng (và bản photo CMND của vợ hoặc chồng, có công chứng - nếu có);
- Bản photo hộ khẩu thường trú có công chứng (và bản photo hộ khẩu tạm trú, có công chứng hoặc có xác nhận của đơn vị đào tạo- nếu có);
- Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (nếu có);
- Bảng điểm của 2 năm gần nhất có xác nhận của đơn vị đào tạo. Nếu là SV năm thứ nhất: Bản photo Học bạ trung học phổ thông có công chứng hoặc có
- Xác nhận của đơn vị đào tạo và giấy trúng tuyển vào đơn vị đào tạo - nơi SV đang học);
- Bảng điểm năm học 2010-2011 có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản lý lịch sinh viên có xác nhận của đơn vị đào tạo (theo mẫu lý lịch sinh viên);
- Giấy chứng nhận giải thưởng, danh hiệu hoặc thành tích đạt được (nếu có);
- Giấy xác nhận gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
- Đơn xin vay để thanh toán học phí (theo mẫu của Quỹ).
- Đối với những SV đã được ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng UOB, chỉ cần bổ sung bảng điểm học kỳ II năm học 2010-2011 có xác nhận của đơn vị đào tạo.
Các Khoa lập danh sách sinh viên theo mẫu sau và gửi về Phòng Đào tạo  muộn nhất ngày 15/10/2011.
TT
Họ tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm TBC
Học phí HK I năm học 2011-2012(đồng)
Điện thoại
1
 
 
 
 
 
 

>> Công văn số 1592 /ĐHKT-CTSV.

Trường ĐHKT -ĐHQGHN