Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập Học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 2 (lần 2) Cho khóa QH-2019-E

Công văn số 2470/ĐHKT-ĐT ngày 12/8/2021 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 2 (lần 2) cho khóa QH-2019-E


Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 2 của khóa QH-2019-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm lần 2 (danh sách kèm theo) theo địa chỉ truy cập: http://daotao.vnu.edu.vn (Bao gồm điểm thành phần, điểm cuối kỳ, điểm kết luận).

Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm đối với các học phần thông báo điểm lần 2 chụp ảnh thẻ sinh viên và đăng ký online theo hướng dẫn trước 17h00 ngày 16/8/2021.

Thời gian trả kết quả kiểm tra điểm lần 2 trước 17h00 ngày 24/8/2021.

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi/bài tập lớn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn, Số điện thoại: (024) 3754 7506 – máy lẻ 504.

Đề nghị các Khoa và Viện QTKD thông báo cho sinh viên biết và thực hiện./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN