Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên khóa QH-2019-E

Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021


Nhà Trường thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo Giáo dục Quốc phòng An ninh của khóa QH-2019-E, cụ thể như sau:

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN