Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo điều chỉnh lịch học do dịch Covid-19

Thông báo số 278/TB-ĐHKT ngày 28/01/2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/01/2021 về việc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới toàn thể giảng viên, sinh viên lịch nghỉ học và kế hoạch học online cụ thể như sau:

1. Toàn bộ sinh viên nghỉ học từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

2. Sinh viên các khóa QH-2017-E, QH-2018-E, QH-2019-E bắt đầu học online trên Microsoft Teams từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 05/02/2021. Nhà trường sẽ đẩy dữ liệu các lớp lên Microsoft Teams. Giảng viên, sinh viên kiểm tra lại dữ liệu trên Microsoft Teams trong ngày 30/01/2021.

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện./.

>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN