Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:


1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 10 sinh viên.

TT

Đơn vị đào tạo

Số lượng sinh viên nộp hồ sơ, phỏng vấn*

1

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

2

2

Trường ĐH KH XH&NV

2

3

Trường ĐH Ngoại ngữ

2

4

Trường ĐH Công nghệ

2

5

Trường ĐH Kinh tế

2

6

Trường ĐH Giáo dục

1

7

Khoa Luật

1

8

Khoa Y dược

1

9

Khoa Quốc tế

1

10

Khoa Quản trị Kinh doanh

1

Tổng cộng:

15

Lưu ý:

- (*) Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 10/2020.

- Danh sách sinh viên đề cử đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bang tiếng Việttiếng Anh, theo mẫu);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt, khuyến khích có bản dịch tiếng Anh);

- Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn… (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng tới ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email:oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 30/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.


Ban CT&CTHSSV, ĐHQGHN