Trang Đào tạo đại học
 
Lập danh sách sinh viên khóa QH-2019-E không tham gia học QPAN & GDTC

Công văn số 595/ĐHKT-ĐT ngày 01/03/2021 về việc lập danh sách sinh viên khóa QH-2019-E không tham gia học QPAN & GDTC


Căn cứ Thông báo số 344/TB-ĐHKT ngày 04/02/2021 về việc điều chỉnh thời gian học kết hợp Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E;

Căn cứ Công văn số 506/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26/02/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19;

Để đảm bảo an toàn khi tổ chức đào tạo kết hợp Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa QH-2019-E, tất cả sinh viên khóa QH-2019-E hiện đang sinh sống tại các huyện có ca mắc Covid-19 sẽ không tham gia học QPAN & GDTC từ ngày 14/03/2021 đến ngày 25/04/2021. Nhà Trường sẽ sắp xếp cho các sinh viên trên tham gia học QPAN & GDTC vào thời gian thích hợp và thông tin tới sinh viên sau.

Đề nghị các Khoa, Viện lập danh sách sinh viên khóa QH-2019-E không tham gia học QPAN & GDTC (theo mẫu đính kèm) và gửi Phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 04/03/2021 để Phòng Đào tạo gửi thông tin cho Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng & An ninh chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đón sinh viên.

Trân trọng!

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN