Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 kết thúc đợt 2 - Khóa QH-2019 (lần 1)

Công văn số 2367/ĐHKT-ĐTĐH ngày 03/8/2021 về việc thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 kết thúc đợt 2 - Khóa QH-2019 (lần 1)


Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2020-2021 đợt 2 của khóa QH-2019-E, Trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả các học phần đã có điểm theo địa chỉ truy cập: http://survey.ueb.edu.vn/ (Bao gồm điểm thành phần, điểm cuối kỳ, điểm kết luận). Trường Đại học Kinh tế công bố danh sách các học phần chưa có điểm (danh sách kèm theo).


Các học phần này Nhà trường dự kiến thông báo kết quả học tập lần 2 trước 17h00 ngày 16/8/2021.


Sinh viên có nguyện vọng kiểm tra điểm chụp ảnh thẻ sinh viên và đăng ký online theo hướng dẫn trước 17h00 ngày 09/8/2021.

Link đăng ký kiểm tra điểm online


Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra công tác lên điểm, nhập điểm và không chấm lại bài thi/bài tập lớn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ms. Dung, email: dungle.ueb@vnu.edu.vn.
 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN