Trang Đào tạo đại học
 
Danh sách sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ theo kế hoạch đào tạo Đại học KHÓA QH-2017-E, KHÓA QH-2018-E

Thông báo số 1428/TB-ĐHKT ngày 11/5/2021 về việc Danh sách sinh viên chưa tích lũy đủ tín chỉ theo kế hoạch đào tạo Đại học KHÓA QH-2017-E, KHÓA QH-2018-E


Căn cứ kết quả học tập học kỳ I năm học 2020-2021 và Biên bản họp Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2020-2021 ngày 04/3/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên khóa QH-2017-E, QH-2018-E chưa tích lũy đủ tín chỉ theo kế hoạch đào tạo Đại học (có danh sách kèm theo).

Đề nghị sinh viên có trong danh sách lưu ý học tập để có thể hoàn thành khóa học đúng thời hạn.

Đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện./.

 
Download Thông báo tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN