Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo thu tiền Bảo hiểm y tế đợt tháng 12/2019

Thông báo số 3739/TB-ĐHKT ngày 12/12/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2019-2020


1. Đối tượng tham gia

- Tất cả sinh viên kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT đợt tháng 12/2019 (theo danh sách đính kèm tại đây)

2. Mức đóng:

Số tiền: 281.610 đ

Giá trị sử dụng thẻ: từ 01/01/2020 đến 30/06/2020.

Số tiền: 563.220 đ

Giá trị sử dụng thẻ: từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

3. Nộp BHYT

3.1. Hình thức thu: Thu tự động qua ngân hàng BIDV

Riêng sinh viên hệ đào tạo liên kết Troy (Do Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế quản lý) nộp bằng hình thức tiền mặt tại trung tâm.

3.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với mức đóng BHYT vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV mà sinh viên đã đăng ký để nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu trong khoảng thời gian thu ở mục 3.3 (Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền BHYT + 100.000 đ)

3.3. Thời gian thu tiền: Từ ngày 16/12/2019 – 8h ngày 18/12/2019

Đến hết ngày 18/12/2019, danh sách những sinh viên đã được thu tiền BHYT đợt tháng 12/2019 sẽ được chuyển cho Phòng CT&CTSV để làm thủ tục mua bảo hiểm.

>>> Xem chi tiết và tải thông báo tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN