Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thực hiện nội dung công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:


1. Đối tượng tham dự: học viên và sinh viên.

2. Thời gian tham dự: Học kỳ II năm học 2019 – 2020 (bắt đầu từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2020).

3. Chỉ tiêu: toàn trường 02 sinh viên/học viên.

4. Điều kiện tham dự khóa học:

- Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ.

- Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0.

- Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của ĐHQGHN:

+) Tiếng Anh tối thiểu phải có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc một trong những chứng chỉ tương đương sau: TOEFL IPT 513, TOEFL iBT 65, TOEIC 605.

+) Tiếng Nhật tối thiểu phải có chứng chỉ N2 hoặc các chứng chỉ: J.TEST trình độ C, CEFR trình độ B2.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Sinh viên/học viên hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN.

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo (tiếng Anh).

- Giấy khám sức khỏe (mẫu ĐH Kansai).

- Chứng chỉ ngoại ngữ.

- Photo hộ chiếu.

- Bảng kế hoạch học tập (với học viên cao học)

(*) Lưu ý: Chi tiết các loại giấy tờ theo yêu cầu của ĐH Kansai, sinh viên và học viên tham khảo tại website: "http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2020spring/". Sinh viên và học viên phải scan toàn bộ tài liệu để gửi khi có yêu cầu.

Đơn tiến cử sinh viên (mẫu của ĐH Kansai) sẽ do sinh viên được lựa chọn đề cử gửi ĐHQGHN đóng dấu sau khi sinh viên được lựa chọn tham dự. Mẫu đơn được đăng tải tại website: http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/ES/recommendation.pdf

6. Chi phí tham dự khóa học: Sinh viên/Học viên tham dự chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kansai sẽ được miễn học phí. Các chi phí khác sinh viên/học viên tự thanh toán.

Sinh viên/học viên tham khảo thêm thông tin chương trình và học bổng trong tài liệu đính kèm và tại website của trường Đại học Kansai: http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/2020spring/

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các Khoa/Viện lập danh sách sinh viên theo mẫu sau (kèm hồ sơ) và gửi về Phòng CT&CTSV muộn nhất ngày 8/10/2019.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Lớp

Điểm TBC

Điểm RL năm học 2018-2019

Hoạt động NCKH và hoạt động khác

Địa chỉ/ Điện thoại/ Email

1

             

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN