Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2019

Thông báo số 1056/QĐ-ĐHKT ngày 26/04/2019 của Hiệu trường Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy về thời gian và thủ tục nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 14h30-17h00 từ ngày 02/5/2019 đến ngày 07/5/2019 (trừ ngày 05/5/2019 (ngày Chủ nhật)).

2. Địa điểm: Phòng 304, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Thủ tục:

- Sinh viên mang theo chứng minh thư/hoặc căn cước công dân/hoặc hộ chiếu khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên nhờ người khác nhận thay, yêu cầu sinh viên làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (liên hệ với Phòng Đào tạo để được hướng dẫn về mẫu Giấy ủy quyền và giấy tờ kèm theo).

- Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN (có danh sách kèm theo) và Bộ phận Tư liệu của Trường Đại học Kinh tế trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên còn nợ sách, đề nghị sinh viên hoàn thành việc trả sách và xin giấy xác nhận của Trung tâm Thư viện để gửi Phòng Đào tạo.

- Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí theo Công văn số 1052/ĐHKT-KHTC ngày 26/04/2019 của Phòng Kế hoạch - Tài chính (có công văn kèm theo). Trường hợp sinh viên đang nợ học phí, đề nghị sinh viên hoàn thành việc đóng học phí và xin giấy xác nhận của Phòng Kế hoạch - Tài chính để gửi Phòng Đào tạo.

4. Thông tin chi tiết liên hệ:

4.1. Phòng Đào tạo

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để sắp xếp lịch đến nhận bằng sau thời gian nêu trên theo thông tin sau:

Email: hoa_dtt@vnu.edu.vn

4.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giải đáp thông tin về tình hình đóng học phí theo số điện thoại sau: 024.37547506 (máy lẻ 434).

Đề nghị các khoa và Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN