Trang Đào tạo đại học
 
Điều chỉnh lịch thi học phần thi trực tuyến bậc Đai học, Học kỳ I năm học 2021-2022

Công văn số 3981/ĐHKT-ĐT ngày 14/12/2021 về việc Điều chỉnh lịch thi học phần thi trực tuyến bậc Đai học, Học kỳ I năm học 2021-2022


Căn cứ công văn số 3807/ĐHKT-ĐT ngày 3/12/2021 về việc lịch thi các học phần thi trực tuyến, học kỳ I năm học 2021-2022;

Căn cứ đề nghị của giảng viên;

Trường Đại học Kinh tế thông báo thay đổi thời gian thi các học phần (chi tiết kèm theo)

Đề nghị các Khoa/ Viện QTKD thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm ĐBCLGD cung cấp đề thi trực tuyến theo lịch thi mới;

Trân trọng ./.

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN