Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn số 2774/ĐHKT-ĐT ngày 01/9/2021 về việc Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2020-2021


Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ vào danh sách sinh viên xin dự thi kỳ thi phụ các học phần tổ chức thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 2608/ĐHKT-ĐT ngày 26/08/2021 danh sách sinh viên được thi và không được thi kỳ thi phụ (Kỳ thi chính thi từ ngày 11/8/2021-17/8/2021) Học kỳ II năm học 2020-2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo :

1. Lịch thi kỳ thi phụ các học phần các học phần tổ chức thi trực tuyến;

2. Danh sách sinh viên và lịch thi kỳ thi phụ chi tiết kèm theo;

Lưu ý: Để đảm bảo sinh viên không bị lỗi kỹ thuật khi thi, nhà trường đề nghị sinh viên chuẩn bị tốt thiết bị tham gia thi, nếu gặp lỗi nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Đề nghị Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và Tổ sao in đề cung cấp đề thi lên phần mềm thi trực tuyến

Đề nghị Trung tâm HTTTKT&QL cử 2 cán bộ trực kỹ thuật kiểm tra phần mềm thi trực tuyến và trực máy chủ để theo dõi việc đảm bảo đường truyền mạng cho kỳ thi.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Vũ Thị Ngọc Châu. Phòng Đào tạo, Phòng 401 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (máy lẻ 315)

 
Download Công văn tại đây>>> 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN