Trang Đào tạo đại học
 
Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 4023/ĐHKT-ĐTĐH ngày 14/12/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ I năm học 2016-2017, trường Đại học Kinh tế thông báo lịch thi kỳ phụ cho sinh viên hoãn thi (có danh sách kèm theo). 
Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.
Đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện. 
Chi tiết liên hệ:
Phòng Đào tạo, Phòng 304 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Điện thoại: 3.754 7506 (325)
Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn
>> Xem và download công văn tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN