Trang tin tức sự kiện
 
Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3304/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2021-2022


Thực hiện nội dung công văn số 2856/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 17/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 3, thứ 4.

- Năm học 2020-2021 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

- Sinh viên chưa nhận học bổng nào ngoài ngân sách trong năm học 2021-2022.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu Trường Đại học Kinh tế: 04 sinh viên

    (Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.)

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản thông tin sinh viên, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2020-2021, bằng tiếng Anh, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các Khoa/Viện QTKD chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; mỗi Khoa/Viện lập danh sách 01 sinh viên (theo mẫu) gửi kèm công văn tới Phòng CT&CTSV cho cán bộ Nguyễn Thị Lương, đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên (bản mềm) dạng pdf tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vn trước ngày 27/10/2021. Danh sách sinh viên được xét chọn đề cử sẽ do Hội đồng quyết định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Phòng CT&CTSV thì mặc nhiên được xem như Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

Download công văn tại đây 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN