Trang tin tức sự kiện
 
Chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2021-2022

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành công văn số 3309/ĐHKT-CTSV ngày 21/10/2021 về chương trình học bổng Posco - Hàn Quốc năm học 2021-2022


Thực hiện nội dung công văn số 3150/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15/10/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc (gọi là học bổng Posco) năm học 2021-2022 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên năm thứ 2, 3 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2020-2021;

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn...

- Chưa được nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2021-2022.

2. Trị giá học bổng: 1.000 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu Trường Đại học Kinh tế: 01 sinh viên

Lưu ý:

- (*) Dự kiến phỏng vấn sinh viên vào tháng 11/2021.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, theo mẫu);

- Chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có);

- Bản photo Thẻ sinh viên.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đề nghị các Khoa/Viện QTKD chủ động hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên nộp hồ sơ đăng ký học bổng.

Hồ sơ sinh viên gửi dưới dạng 1 file pdf gồm bản scan các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự trên, với tên file là họ và tên sinh viên.

Đề nghị các Khoa/Viện QTKD thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu; mỗi Khoa/Viện lập danh sách 01 sinh viên (theo mẫu) gửi kèm công văn tới Phòng CT&CTSV cho cán bộ Nguyễn Thị Lương, đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên (bản mềm) dạng pdf tới địa chỉ email: luongnt@vnu.edu.vn trước ngày 27/10/2021. Danh sách sinh viên được xét chọn đề cử sẽ do Hội đồng quyết định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Khoa/Viện nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về Phòng CT&CTSV thì mặc nhiên được xem như Khoa/Viện đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

Download công văn gốc tai đây 

Trường Đai học Kinh tế - ĐHQGHN