Trang tin tức sự kiện
 
Giáo trình: Kế toán Tài chính

Giáo trình Kế toán Tài chính nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của bậc cử nhân các chuyên ngành kế toán và tài chính.


Tác giả: PGS.TS. Đặng Đức Sơn, TS. Nguyễn Thị Hương Liên, ThS. Nguyễn Huy Tâm

Loại bìa: Bìa mềm

Khổ sách: 20 x 22.5 cm

Số trang: 635

Giá bìa: 319.000

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-62-9934-9

 

Kế toán tài chính là một trong những hoạt động thiết yếu đối với mọi doanh nghiệp. Hoạt động kế toán tài chính bao gồm những vấn đề phức tạp trên một nền tảng rộng lớn các nghiệp vụ kinh tế của một doanh nghiệp, do đó đòi hỏi người làm kế toán phải có được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, các phương pháp hạch toán, phân tích và trình bày thông tin theo các chuẩn mực kế toán được thừa nhận. Trong bối cảnh các hoạt động kinh tế ngày càng trở nên phức tạp, việc chuẩn hóa những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn cho những người học kế toán là một việc làm cần thiết. Với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và phân tích tài chính, tập thể tác giả đã dành nhiều công sức cho việc biên soạn Giáo trình Kế toán Tài chính nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của bậc cử nhân các chuyên ngành kế toán và tài chính.

Nội dung giáo trình bao gồm các vấn đề then chốt của kế toán tài chính như hệ thống các báo cáo tài chính, các nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho, kế toán nợ phải thu và nợ phải trả, kế toán tài sản cố định, kế toán doanh thu - chi phí - lợi nhuận. Ngoài ra, giáo trình cũng bao gồm các vấn đề phức tạp hơn trong kế toán tài chính như kế toán các nghiệp vụ góp vốn liên doanh liên kết, kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán các nghiệp vụ thuế, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán các nghiệp vụ tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp.

Các chương sách gồm:

 • Chương 1: Các vấn đề chung của kế toán tài chính
 • Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chương 3: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu
 • Chương 4: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng
 • Chương 5: Kế toán các khoản doanh thu và kết quả bán hàng
 • Chương 6: Kế toán các khoản thanh toán và tiền lương
 • Chương 7: Kế toán tài sản cố định
 • Chương 8: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 • Chương 9: Kế toán nợ phải trả
 • Chương 10: Kế toán vốn chủ sở hữu
 • Chương 11: Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Chương 12: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Với phạm vi bao phủ vấn đề rộng, cuốn giáo trình này sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho các giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán tài chính.

____________

LIÊN HỆ:

Phòng Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-24)37547506 + 703 (Ms. Ngọc Anh)

Email: phongtcxb@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBresearch