Trang tin tức sự kiện
 
Sách: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: Tác động đến thương mại giữa hai bên và triển vọng cho Việt Nam

Trước thềm hội nhập EVFTA, cuốn sách Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU: tác động đến thương mại giữa hai bên và triển vọng cho Việt Nam của TS. Vũ Thanh Hương có mục đích cung cấp các thông tin và phân tích chuyên sâu về tác động và triển vọng của EVFTA đến thương mại giữa Việt Nam và EU. Từ những phân tích đó, cuốn sách sẽ giúp nhận diện những ngành, thị trường có cơ hội xuất khẩu cũng như những ngành, thị trường có khả năng gia tăng nhập khẩu khi EVFTA chính thức được hiện thực hoá, góp phần hỗ trợ Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam chủ động chuẩn bị cho việc hội nhập với EU.


Tác giả: TS. Vũ Thanh Hương

Năm xuất bản: 2018

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang: 333

Khổ sách: 16×24 cm

Về ý nghĩa khoa học, cuốn sách hệ thống được các yếu tố quyết định tác động của một FTA dựa trên các lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm; đồng thời, xây dựng một Khung chuẩn đoán tác động của EVFTA. Khung chuẩn đoán này có thể áp dụng để đánh giá tác động của các FTA khác Việt Nam đang đàm phán hoặc đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Về ý nghĩa thực tiễn, cuốn sách phân tích và đánh giá toàn diện thực trạng thương mại Việt Nam - EU trong bối cảnh mới như quan điểm mới của EU trong chiến lược toàn cầu, vấn đề Brexit, chủ nghĩa dân tuý, sự giảm tốc của quá trình toàn cầu hoá, sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam... Từ các phân tích và đánh giá thực trạng thương mại Việt Nam - EU, cuốn sách phân nhóm hàng hoá và thị trường để chỉ ra các nhóm hàng hoá đã thành công trong xuất khẩu cũng như những nhóm hàng hoá Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh lớn trong thương mại với EU; những thị trường Việt Nam có thể định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trong tương lai hoặc các thị trường cung cấp Việt Nam có thể tiếp tục hợp tác với EU để đa dạng hoá thị trường nhập khẩu.

Cuốn sách cũng cung cấp cho độc giả những phân tích và đánh giá về tác động của EVFTA đến thương mại Việt Nam - EU, đem lại cho độc giả những góc nhìn xa hơn về triển vọng cho Việt Nam từ EVFTA. Với ý nghĩa đó, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị để giúp Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các lợi ích và vượt qua những khó khăn, thách thức của EVFTA, từ đó có giải pháp kết nối hiệu quả hơn với EU trong hoạt động thương mại. Cuốn sách chuyên khảo này cũng sẽ là tư liệu góp phần giúp các độc giả Việt Nam nâng cao hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Các vấn đề được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề mới và đang được quan tâm trong bối cảnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang diễn ra sôi động. Cụ thể:

Chương 1 giới thiệu cơ sở lý luận về tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.

Chương 2 bàn về cách tiếp cận phân tích tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.

Chương 3 đánh giá thực trạng thương mại hàng hóa Việt Nam - EU.

Chương 4 tổng quan về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU.

Chương 5 đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng hóa giữa hai bên.

Chương 6 dự báo triển vọng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU và một số hàm ý cho Việt Nam.    

 


Tác giả cuốn sách:

 

TS Vũ Thanh Hương tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên tại Đại học Queensland, Australia và  nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện nay, TS. Vũ Thanh Hương là Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS. Vũ Thanh Hương là tác giả và đồng tác giả của 12 cuốn sách, hơn 30 bài báo trong nước và quốc tế, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế. Lĩnh vực nghiên cứu chính gồm thương mại quốc tế, đánh giá tác động của hội nhập thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. 
 

UEB_net