Trang Đảm bảo chất lượng
 

Báo cáo ba công khai năm học 2020 - 2021    Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thực hiện ba công khai năm học 2020 - 2021 như sau:

 

   1. Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

 

   2. Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Signed.Bieu-mau-18.html)

 

   3. Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

 

   4. Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

 

   5. Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

 

   6. Công khai về tình hình việc làm của SVTN  tốt nghiệp năm 2020 (thực hiện năm 2021):

 

- Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN (xem tại đây)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn CESPPQ
Nội dung