Trang tin tức sự kiện

Phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022

Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham dự buổi lễ trao bằng với các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh trong thời gian từ ngày 11/01/2022 đến trước 11h00 ngày 14/01/2022.


Căn cứ các quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ (từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021), Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (bản gốc) đợt tháng 01/2022 như sau:

1. Lịch phát bằng:

- Khoa Kế toán - Kiểm toán:                    ngày 17/01/2022 (Thứ Hai)

- Khoa Kinh tế Phát triển:                        ngày 17/01/2022 (Thứ Hai)

- Viện Quản trị Kinh doanh:                      ngày 18/01/2022 (Thứ Ba)

- Khoa Tài chính - Ngân hàng:                  ngày 19/01/2022 (Thứ Tư)

- Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế:      ngày 20/01/2022 (Thứ Năm)

- Khoa Kinh tế Chính trị:                          ngày 21/01/2022 (Thứ Sáu)

Nhà trường tổ chức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đăng ký nhận bằng tốt nghiệp theo từng nhóm từ ngày 11/01/2022 đến trước 11h00 ngày 14/01/2022. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh liên hệ các Khoa/Viện QTKD để đăng ký thời gian nhận bằng.

2. Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Phòng chờ: Phòng 507 và Phòng 508, nhà E4

- Phòng phát bằng: Phòng 506, nhà E4

3. Danh sách sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh được nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2022: Theo 03 danh sách kèm theo (danh sách sinh viên, danh sách học viên)

4. Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

4.1. Đăng ký tham dự:

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh: Đăng ký tham dự buổi lễ trao bằng với các khoa/Viện Quản trị Kinh doanh trong thời gian từ ngày 11/01/2022 đến trước 11h00 ngày 14/01/2022. Các khoa/Viện QTKD tập hợp danh sách và gửi về Phòng Đào tạo (email: hoa_dtt@vnu.edu.vn) trước 15h00 ngày 14/01/2022.

 4.2. Giấy tờ cần mang theo:

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu khi đến nhận bằng tốt nghiệp.

- Trong trường hợp ủy quyền người khác nhận hộ, đề nghị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh phải làm thủ tục uỷ quyền theo quy định của pháp luật (mẫu Giấy ủy quyền có các nội dung cơ bản kèm theo tại Phụ lục 1, Phụ lục 2). Người được ủy quyền cần mang theo:

(1) Giấy ủy quyền (có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền có xác nhận của UBND xã/phường hoặc phòng công chứng);

(2) Thẻ sinh viên/học viên;

(3) Bản sao công chứng CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền;

(4) CMND/CCCD của người được ủy quyền;

4.3. Hoàn thành trả nợ sách, học phí (đối với sinh viên):

- Sinh viên hoàn trả đầy đủ sách, tài liệu mượn tại Thư viện ĐHQGHN trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên còn nợ sách, đề nghị sinh viên hoàn thành việc trả nợ sách và nộp giấy xác nhận không còn nợ sách của Trung tâm Thư viện, ĐHQGHN cho Phòng Đào tạo khi đến nhận bằng.

 - Sinh viên hoàn thành việc đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Trường hợp sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí, đề nghị sinh viên đóng bổ sung và nộp giấy xác nhận không còn nợ học phí (do Phòng Kế hoạch – Tài chính cấp) khi đến nhận bằng.

4.4. Nhận bằng sau lễ phát bằng:

Nhà trường sẽ sắp xếp 1 buổi/1 tuần để phát bằng cho SV/HV/NCS chưa đến nhận bằng. Đề nghị SV/HV/NCS liên hệ với Phòng Đào tạo để đặt lịch nhận bằng qua email: hoa_dtt@vnu.edu.vn.

5. Thông tin chi tiết liên hệ:

STT

Đơn vị

Điện thoại

Email

Nội dung liên hệ

1

Viện Quản trị kinh doanh

024.37547506/

máy lẻ 307

vienquantrikinhdoanh.sba@gmail.com

loantk@vnu.edu.vn

Đăng ký tham gia nhận bằng

2

Khoa Tài chính

– Ngân hàng

024.37547506/

máy lẻ 551

khanhpd@vnu.edu.vn

3

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

024.37547506/

máy lẻ 407

nhquang@vnu.edu.vn

4

Khoa Kế toán – Kiểm toán

024.37547506/

máy lẻ 707

anhtk@vnu.edu.vn

5

Khoa Kinh tế chính trị

024.37547506/

máy lẻ 101

vananhnguyen@vnu.edu.vn

6

Khoa Kinh tế phát triển

024.37547506/

máy lẻ 309

phuonghoatt@vnu.edu.vn

7

Phòng Đào tạo

024.37547506/

máy lẻ 305

hoa_dtt@vnu.edu.vn

 * Đăng ký nhận bằng sau lễ phát bằng

 * Giải đáp thủ tục ủy quyền nhận bằng

8

Phòng Kế hoạch – Tài chính

024.37547506/

máy lẻ 404

ngatrinh@vnu.edu.vn

Giải đáp về học phí

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh biết và thực hiện./.

Xem Thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNVideo
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành